Občas se může stát, že doručený email s objednávkou skončí ve složce SPAM. Je proto třeba zkontrolovat i nevyžádanou poštu. Děkujeme.

Postup pro podávání stížností

I. Postup pro podávání stížností

1. V případě reklamace digitálního produktu, u kterého byl prokázán vadný kód, má kupující nárok na výměnu za nový nebo na vrácení celé kupní ceny. V takovém případě musí být reklamace uplatněna prostřednictvím reklamačního formuláře na adrese: https://www.bomshop.cz/form/complaint. V případě jakýchkoli pochybností ohledně digitálního produktu je zákazník povinen kontaktovat naši zákaznickou podporu, která mu ráda poskytne další informace a zodpoví případné dotazy.

2. V případě uznání reklamace je prodávající povinen vyměnit vadný digitální produkt za nový funkční nebo vrátit částku sníženou o poplatek za zpracování platby, který pokrývá náklady spojené s platební bránou a bankovními transakcemi. Tento poplatek ve výši 0,90 % + 0,04 EUR byl již zahrnut v původní ceně objednávky. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem, jakým byla platba od kupujícího přijata.